Ready-made s.r.o.

Ready-made s.r.o.

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak začít okamžitě podnikat, je koupit si již hotovou neboli ready-made firmu. Již od okamžiku podepsání rozhodnutí o jmenování do funkce statutárního orgánu můžete za společnost bez dalších podmínek jednat.

všechny naše společnosti nikdy nevyvíjely žádnou činnost, garantujeme absolutní bezdlužnost
všechny naše společnosti mají 100% splacený základní kapitál
všechny naše společnosti jsou okamžitě převoditelné
jednat za společnost můžete již od okamžiku podpisu dokumentů
vše bude vyřízeno při jedné návštěvě

Cena za koupi společnosti činí 18.900,- Kč; součástí ceny jsou všechny soudní i správní poplatky, cena za společnost je tak konečná. V případě potřeby sepsání změnového notářského zápisu (změna obchodní firmy, změna sídla do jiné obce či např. změna počtu jednatelů) účtujeme navíc 4.900,- Kč. Naše cena není podmíněna počtem odebraných služeb. Platba probíhá v hotovosti při podpisu převodní dokumentace; platba bankovním převodem před podpisem dokumentace je též možná.

Společnosti na prodej