Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

vedení účetnictví plátce i neplátce DPH
vedení daňové evidence
mzdová a personální agenda
daňové a účetní poradenství
zastupování při jednání s úřady
další účetní a související služby

min. paušál (<25 pol.) za vedení účetnictví neplátce DPH – od 500 Kč/měsíc
min. paušál (<25 pol.) za vedení účetnictví měsíčního plátce DPH - od 1500,- Kč

min. paušál za daňovou evidenci neplátce DPH (<30 pol.) – od 800,- Kč/měsíc
min. paušál za daňovou evidenci plátce DPH (<30 účetních řádků) - od 990,- Kč/měsíc

Kontakt